ภาพกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP
3-4 และ 9-11 พ.ค. 2559


     กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ประจำภาค                เรียนที่ 1. ปีการศึกษา 2556


English Camp
2015
   
 
Clock
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการ EP ได้จัดค่าย English Camp ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
ในวันที่ 5 - 7 พ.ค.59 ณ โรงแรม เอ็มบูทีครีสอร์ท แอนด์สปา
รายละเอียดสิ่งที่ต้องนำไปดังต่อไปนี้


โครงการ EP ได้จัดค่าย English Camp ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่  7- 11 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมอัญชนารีสอร์ท แอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด สิ่งที่ต้องนำไป และประกาศจาก LEC ดังนี้ คลิ๊ก