ภาพกิจกรรม ค่ายเตรียมความพร้องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP
3-4 และ 9-11 พ.ค. 2559


     กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ประจำภาค                เรียนที่ 1. ปีการศึกษา 2556


English Camp
2015
   
 
Clock
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโครงการ หลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ
 (English Program)

              ระดับชั้น ม.1 จำนวน 60 คน ที่ผ่านการรายงานตัวและมอบตัวกับทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรียบร้อยแล้ว ทุกท่าน ด้วยโครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จะได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อม (Orientation Camp and Preparation Course) ให้แก่นักเรียนในโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้
            ช่วงที่ 1 วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 (จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)
         ช่วงที่ 2 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 (จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน แต่งกายชุดไปรเวท, ชุดพละศึกษา และ EP Polo Shirt)  จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053711018 ต่อ 139 (ในวันและเวลาราชการ)
โครงการหลักสูตรพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โครงการ EP ได้จัดค่าย English Camp ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
ในวันที่ 5 - 7 พ.ค.59 ณ โรงแรม เอ็มบูทีครีสอร์ท แอนด์สปา
รายละเอียดสิ่งที่ต้องนำไปดังต่อไปนี้


โครงการ EP ได้จัดค่าย English Camp ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่  7- 11 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมอัญชนารีสอร์ท แอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด สิ่งที่ต้องนำไป และประกาศจาก LEC ดังนี้ คลิ๊ก